Country flagSuomi*

kayttoehdot

1. Johdanto

Nämä yleiset verkkosivuston käyttöehdot määrittävät sivuston www.wallbox.com käyttöoikeuksien ehdot. Sivun omistaa Wall Box Chergers S.L., jonka päätoimipaikka on Sant Andreu de la Barca ja jonka ALV -numero / y-tunnus on B66542903. Tästä eteenpäin viitataan nimellä "Yritys". Verkkosivuston käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä nämä ehdot, jotta hän voi hyödyntää sivuston palveluja ja tietoja. Pelkästään sivustoon pääsy ja / tai sivuston käyttäminen, koko sisällön tai osan sen sisällön ja / tai palveluiden osalta tarkoittaa näiden yleisten käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä.

2. Käyttöehdot

Nämä yleiset käyttöehdot määrittävät sivustoon pääsyn ja sivuston käytön mukaan lukien käyttäjille sivustolla ja/ tai sivuston kautta, sivuston käyttäjien kautta tai kolmansien osapuolten kautta saatavilla olevat palvelut ja sisällöt. Tiettyjen sisältöjen ja / tai palvelujen saatavuutta ja käyttöä voidaan kuitenkin soveltaa erityisiin ehtoihin.

3. Muutokset

Yritys pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa. Täten on suositeltavaa, että tarkistat nämä käyttöehdot säännöllisesti siltä varalta, että ne ovat muuttuneet.

4. Käyttäjän velvoitteet

Käyttäjän on aina noudatettava määrättyjä verkkosivuston käyttöehtoja. Käyttäjä nimenomaisesti ilmoittaa käyttävänsä sivustoa huolellisesti ja ottaa minkä tahansa vastuun, joka voi aiheutua sääntöjen noudattamatta jättämisestä.

Käyttäjä ei voi käyttää verkkosivustoa siirtääkseen, tallentaakseen, julkaistaakseen, edistääkseen tai jakaakseen viruksia siältäviä tietoja ja sisältöjä tai mitä tahansa muita tietokoneen koodeja, tiedostoja tai ohjelmistoja, jotka on suunniteltu estämään, tuhoamaan tai vahingoittamaan minkä tahansa tietokoneen ohjelmiston tai laitteen toimintaa.

5. Verkkosivuston vastuu

Käyttäjä tietää ja hyväksyy, että verkkosivusto ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta sivustolla olevista ja sivuston kautta saatavista tiedoista, sisällöistä, tiedotuksista ja palveluista.

Verkkosivusto ei takaa eikä ota minkäänlaista vastuuta mahdollisista sivuston tiedon, tiedotuksen ja palveluiden käytöstä aiheutuvista vahingoista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa laki nimenomaisesti määrää päinvastoin, ja ainoastaan siinä määrin ja toimeenpiteessä, jota laissa edellytetään.

Joka tapauksessa verkkosivusto sulkee pois vahingonkorvausvelvollisuutensa, joka voi aiheutua Yrityksen ulkopuolisten tahojen toimitetuista tai tarjoamista tiedoista ja / tai palveluista. Kaikki vastuu on kolmannella osapuolella joko toimittajalla tai yhteistyökumppanilla.

6. Teollis- ja tekijänoikeudet

Kaikki sisällöt, tavaramerkit, logot, suunnitelmat, asiakirjat, ohjelmistot tai mitkä tahansa muut aineistot, jotka voidaan suojata teollisuus- ja tekijänoikeuslailla, ja jotka ovat käytettävissä verkkosivuston kautta, kuuluvat yksinomaan yritykselle tai sen laillisille omistajille, jolloin niiden oikeudet pidätetään nimenomaisesti.  On nimenomaisesti kiellettyä luoda hyperteksti linkkejä mihin tahansa verkkosivuston osioon ilman yrityksen lupaa edellyttäen, että ne eivät ole verkkosivuston sivuun, joka ei vaadi tunnistusta ja todentamista sen käyttämiseksi tai jos se on rajoitettu.

Joka tapauksessa verkkosivusto pidättää kaikki oikeudet sen ylläpitämiin sisältöihin, tiedotuksiin, tiedostoihin ja palveluihin.  Verkkosivusto ei myönnä käyttäjälle minkäänlaista oikeutta tai lupaa käyttää sen sisältöjä, tietoja tai palveluita, lukuun ottamatta niitä, jotka on nimenomaisesti lueteltu nykyisissä verkkosivuston yleisissä käyttöehdoissa.

7. Sovellettava lainsäädäntö, toimivalta ja tiedonanto

Nykyisiä käyttöehtoja säännellään ja tulkitaan Espanjan lain mukaisesti. Kaikkien vaatimusten osalta Barcelonan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia. Kaikki ilmoitukset, vaatimukset, pyynnöt ja muu viestintä käyttäjältä verkkosivuston omistavalle Yritykselle tulee tehdä kirjallisesti, ja ne tulkitaan tarkoituksellisiksi kun ne vastaanotetaan osoitteessa Josep Ros i Ros 21a, St. Andreu de la Barca, 08740 Barcelona, Espanja.