Country flagNorge*

Bruksvilkår

1. Innledning

Disse generelle vilkårene for bruk av nettsiden regulerer betingelser for adgang til og bruk av www.wallbox.com, som eies av Wall Box Charges S.L. med adresse i Sant Andreu de la Barca og org.nr. B66542903, heretter “Selskapet”. Brukeren må lese og godkjenne disse for å bruke tjenester og informasjon som formidles gjennom portalen. Adgang og/eller bruk av hele eller deler av portalens innhold og/eller tjenester innebærer at brukeren samtykker fullstendig til disse generelle bruksvilkårene.

2. Bruksvilkår

Disse generelle vilkårene som gjelder bruk av portalen regulerer adgang og bruk av siden, inkludert innholdet og tjenestene som tilbys brukeren på og/eller gjennom portalen, enten av portalen, brukere av denne eller tredjeparter. Spesielle vilkår kan imidlertid gjelde for adgang og bruk av visse innhold og/eller tjenester.

3.  Endringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre portalens generelle bruksvilkår når som helst.  Vi anbefaler deg i alle tilfeller å regelmessig kontrollere portalens bruksvilkår, da dissee kan bli endret.

4. Brukers forpliktelser

Brukeren skal alltid respektere vilkårene som er fastsatt i disse generelle vilkårene for bruk av portalen. Brukeren forplikter seg uttrykkelig til å bruke portalen korrekt og påtar seg ethvert ansvar som følger av regelbrudd.

Brukeren kan ikke benytte portalen til å sende, lagre, publisere, promotere eller dele opplysninger eller innhold med virus eller andre elektroniske koder, filer eller programmer som er laget for å hindre, ødelegge eller skade virkemåten til ethvert dataprogram eller IT- og telekommunikasjonsutstyr.

5. Portalens ansvar

Brukeren er kjent med og samtykker til at portalen ikke gir noen form for garanti, enten uttrykkelig eller implisitt, for opplysninger, innhold, informasjon og tjenester som er inkludert på og tilbys fra Portalen. 

Portalen garanterer ikke eller påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader og tap forårsaket av bruk av Portalens informasjon, opplysninger og tjenester, med mindre det motsatte uttrykkelig er pålagt gjennom lov, og kun for det tiltaket og det området der dette er pålagt.

Portalen fraskriver seg ethvert ansvar for skader og tap som kan være forårsaket av informasjon og/eller tjenester som ytes eller leveres av andre tredjeparter utenfor Selskapet. Alt ansvar vil tilskrives tredjepart, enten denne er leverandør eller samarbeidspartner.

6. Åndsrett og opphavsrett

Alt innhold, merker, logoer, tegninger, dokumentasjon, dataprogrammer eller alle andre elementer som kan være beskyttet av lovgivning for åndsrett og opphavsrett, tilgjengelige på portalen eies utelukkende av selskapet eller selskapets innehavere og rettighetene til disse er fullstendig forbeholdt dem. Det er strengt forbudt å opprette lenker til ethvert element som er en del av Portalens nettsider uten samtykke fra selskapet, med mindre de er til en av portalens nettsider som ikke krever identifisering eller autentisering for adgang, eller denne er begrenset.

Portalen forbeholder seg alle rettigheter den har til innholdet, informasjonen, opplysninger og tjenester, i alle tilfeller. Portalen gir ingen lisens eller brukergodkjenning til brukeren vedrørende portalens innhold, opplysninger eller tjenester, andre enn de som uttrykkelig oppgis i disse generelle vilkårene for bruk av portalen.

7. Anvendelig lovgivning, domsmyndighet og meddelelser

Disse vilkårene reguleres av og tolkes i samsvar med spanske lover. Domsmyndighet for alle reklamasjoner er domstolene i Barcelona. Alle kunngjøringer, krav, forespørsler og annen kommunikasjon brukeren ønsker å formidle til Selskapet som eier Portalen skal gjøres skriftlig og vil anses som korrekt utført når de er mottatt på følgende adresse  Josep Ros i Ros 21ª, St. Andreu de la Barca, 08740 Barcelona, Spain