Country flagNorge*

Generelle salgsvilkår

Partene som binder seg gjennom disse vilkårene er Wallbox Chargers S.L med org.nr. B66542903 og adresse i Carrer Josep Ros i Ros 21A, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain. Tlf. (+34) 93 018 16 68, e-post: info@wallbox.com. Registrert i foretaksregisteret i Barcelona med nummer 35078711, heretter Wallbox, og brukeren som fyller ut salgsskjemaet. Vennligst les følgende regler nøye. Disse regulerer tjenestene vi tilbyr hos Wallbox. Disse vilkårene må godkjennes før du kan kjøpe Wallbox-produkter. Denne siden er laget av Wallbox Chargers, S.L. (heretter WALLBOX). Den er av informativ karakter og til personlig bruk.  Ved å besøke denne siden godkjenner du følgende betingelser og vilkår.

Adgang til og navigasjon på denne nettsiden innebærer at du samtykker og har kjennskap til de juridiske betingelsene og brukervilkårene denne siden inneholder.

Wallbox Chargers S.L.2016 ©Alle rettigheter forbeholdt

Kjøpe hos Wallbox

Registrerte brukere kan kjøpe på Wallboxs nettside gjennom de mediene og måtene som er fastsatt

Oppgitte priser er endelige, i Euro (€) eller lokal valuta, der denne gjelder, og inkluderer avgifter, bortsett fra i de tilfellene der dette oppgis av juridiske årsaker og annet gjelder, særlig tilknyttet mva.

Registrering og godkjenning av disse vilkårene innebærer at du godkjenner produktet, produktets egenskaper og pris.

Kunden kan kjøpe via internett fra nettsiden www.wallbox.com eller tilknyttede domener.

Enhver bestilling krever at brukeren godkjenner pris og beskrivelse av tilgjengelige produkter som er til salgs. Wallbox.com forplikter seg til å sende produkter som er bestilt på nettsiden, avhengig av tilgjengeligheten på lageret. Dersom produktet ikke er tilgjengelig, forplikter Wallbox.com seg til å varsle kunden så raskt som mulig. Bestillingen vil kanselleres og gjeldende beløp vil refunderes.

Betaling

Betalingsmåtene er: Kreditt- eller debetkort, PayPal eller bankoverføring. Det er forbudt å bruke betalingsopplysninger eller -løsninger tilhørende tredjeparter. Sikker betaling: Wallbox har iverksatt nødvendige tiltak for å garantere at opplysningene sendes konfidensielt og sikkert gjennom internett og på nettsiden http://www.wallbox.com. Derfor benytter nettsiden et sikkert betalingssystem SSL (Secure Socket Layer).

Produkttilgjengelighet: Dersom ett eller flere bestilte produkter ikke er tilgjengelige, forplikter Wallbox seg til å varsle kunden så raskt som mulig.  Kundens bestilling vil pga. dette kanselleres og betalt beløp vil refunderes.

Sikkerhet ved betaling

Wallbox har iverksatt nødvendige tiltak for å garantere at opplysningene sendes konfidensielt og sikkert gjennom nettsiden http://www.wallbox.com.

Frakt

Leveringsområder: Wallbox leverer til Spania, Belgia, Luxembourg, Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Danmark, Norge, Sverige, Italia, Portugal, Frankrike og Storbritannia. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ikke tilhører ett av disse landene, slik at vi kan vurdere om det er mulig å sende til landet ditt.

Kunden vil motta produktet maksimalt fem dager etter bestilling

Wallbox leverer mandag til fredag på virkedager. Wallbox er kun ansvarlig for de leveringsmetodene som tilbys på vår nettside. Ta kontakt med vår kundestøtte hvis du har spørsmål.

Fraktkostnader er inkludert i prisen til produktene våre.

Det er kundens ansvar å kontrollere at produktet er i god stand når det leveres. Hvis esken er åpen eller det mistenkes at den kan ha vært åpnet eller skadet på grunn av eskens utseende, skal kunden ikke godta denne, og umiddelbart varsle Wallbox per telefon eller e-post. Alle utsendinger vil kreve at kunden signerer ved levering.

Garanti: bytte, retur og refusjon

Returfrist

Loven gir forbrukeren 14 dagers angrefrist fra dagen varen ble mottatt uten å måtte oppgi årsaken, da forbrukeren har rett til å prøve varen på samme måte som om forbrukeren befant seg i en butikk. Hvordan du kan utøve denne angreretten er beskrevet i punktet “Vilkår for bytte, retur og refusjon”. Transport av varen ved retur og bytter skal dekkes av kunden. Følgende vilkår gjelder:

Vilkår for bytte, retur og refusjon

Kostandene til transport dersom kunden angrer på kjøpet eller ønsker å bytte eller returnere varen skal dekkes av kunden.

Endringer og retur skal utføres ved å kontakte vår kundestøtte ved å sende en e-post til sales@wallbox.com.

Endringer og retur skal gjøres med de transportmetodene Wallbox tilbyr, slik at pakken kommer riktig til våre lagre i Spania. Dersom kunden returnerer pakken gjennom en annen transportør, fraskriver Wallbox seg ethvert ansvar ved et ev. tap, tyveri eller skade på pakken og forplikter seg ikke til å refundere beløpet eller til å sende produktet på nytt.

Produktet må være i god stand, helt nytt, ubrukt og det må være i originalemballasjen. Wallbox forbeholder seg retten til å ikke godta endring eller tilbakelevering av produkter som ikke mottas i god stand, i henhold til det som er nevnt ovenfor.

Dersom produktet kan leveres tilbake i henhold til vilkårene beskrevet ovenfor, vil kjøpsbeløpet betales tilbake til kunden med den samme betalingsmetoden som ble brukt ved betaling, innen 10 virkedager.

Dersom produktet kan byttes, vil Wallbox gjøre dette, ved å bytte produktet med nytt valgt produkt.

Dersom det nye produktet er dyrere, skal kunden betale prisforskjellen gjennom en av betalingsmetodene som er godkjent av Wallbox.

Dersom et produkt returneres og innholdet ikke samsvarer med returforespørselen eller hvis produktene ikke oppfyller returvilkårene som er nevnt ovenfor, forbeholder Wallbox seg retten til å foreta seg de nødvendige skrittene for å få tilbakebetalt beløpet.

Dersom produktet har mangler, skal selgeren reparere eller bytte ut dette. Dette vil være gratis for forbruker og bruker. Dersom det er påkrevet å erstatte utstyret, kan dette vært reparert utstyr som følgelig er garantert av Wallbox.  En ev. erstatning av utstyret innebærer ikke at garantien utvides utover den perioden som ble fastsatt ved kjøp (2 år fra dette tidspunktet). Forbruker og bruker skal informere selgeren om at de ikke er fornøyd innen fristen på to måneder fra det tidspunktet de fikk kjennskap til dette.

Innenfor rammen av forbrukerens rett til reparasjon eller å få erstattet et produkt, foreslår vi en enkel fremgangsmåte som vil gjøre det raskere å reparere eller erstatte produktet.  For å gjøre dette burde du ta kontakt med Wallbox ved å sende en e-post til service@wallbox.com. Vi ber deg om å oppgi årsaken i denne e-posten.

Wallbox godkjenner ikke retur dersom produktet viser tegn på problemer som ikke kommer av produksjonsfeil.  Følgende anses ikke som produksjonsfeil (eksempler):

Skader oppstått ved feil eller voldsom bruk.

Skader oppstått som følge av ugunstige miljøforhold, dvs. forhold der produktet ikke er egnet for bruk.

Ansvar

Wallbox har begrenset ansvar i følgende tilfeller:

Det kan forekomme at valgt produkt ikke er akkurat slik det vises på nettsiden pga.oppløsningsproblemer, problemer i nettleseren som brukes eller andre liknende problemer.

Wallbox iverksetter alle tiltak for å gi en korrekt visning av produktet, men er imidlertid ikke ansvarlig for eventuelle små forskjeller eller feilaktigheter som kan forekomme.

Wallbox vil gjøre det vi kan for å gi transportselskapet valgt produkt. Selskapet er imidlertid ikke ansvarlig for ev. skader som kan forekomme ved at transporten ikke utføres slik den skal, spesielt i tilfeller med streik, forsinkelser på veien og generelt andre problemer som er typiske for bransjen, som forårsaker forsinkelser, tap eller tyveri av valgt produkt.

Tekniske feil som pga. tilfeldige årsaker eller andre, hindrer en normal bruk av tjenesten gjennom internett. Mangel på tilgjengelighet på nettsiden forårsaket av vedlikehold og annet, som hindrer bruk av tjenesten. Wallbox iverksetter alle tiltak for å gjennomføre valg, betaling og utsending av valgt produkt, men fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser som ikke kan tilskrives selskapet, tilfeldige hendelser eller force majeure.

Wallbox er ikke ansvarlig for feil bruk og/eller slitasje på produkter som er  brukt av kunden. Wallbox er heller ikke ansvarlig for retur av et produkt fra våre konkurrenter og/eller ikke solgt på vår nettside. Det er kundens ansvar å returnere riktig produkt. Hvis dette ikke er tilfelle, vil Wallbox ikke betale tilbake beløper for produkter som er returnert ved en feil.

Forbeholdte rettigheter

Wallbox forbeholder seg retten til å ikke godkjenne bestillinger fra bestemte brukere, uten å oppgi årsaken til dette.

Wallbox forbeholder seg også retten til å kansellere eller ikke godkjenne bestillinger fra en kunde som har hatt betalingsproblemer tilknyttet en tidligere bestilling eller som anses å innebære en eller annen form for risiko.

Wallbox forbeholder seg retten til å endre prisene på sine produkter. Kjøpsprisen vil være den som gjelder når operasjonen fullføres.

Wallbox forbeholder seg retten til å kontrollere den personlige informasjonen kunden oppgir og iverksette nødvendige tiltak for å kontrollere at den registrerte personen er innehaver av ID-en eller kortene som brukes til betaling. Denne kontrollen kan innebære en forespørsel om bevis på identitet og/eller adresse og/eller bankinformasjon. Dersom kunden ikke svarer på en slik forespørsel innen to dager, vil bestillingen automatisk kanselleres og det vil ikke være mulig å reklamere senere.

Wallbox forbeholder seg retten til å slette brukere av myWallbox som bruker systemet uberettiget eller utnytter dette, utøver bedragerske handlinger eller skader andre brukere.  Dersom Wallbox eller andre som er profesjonelt tilknyttet Wallbox oppdager uregelmessigheter eller mistenker at en bruker hindrer en normal utvikling av systemet, ulovlig endrer registrene gjennom enhver type teknisk prosess eller dataprosess, eller utfører en bedragersk handling som motarbeider et transparent system, forbeholder Wallbox seg retten til å slette kontoen og trekke tilbake eventuelle fortjenester som kan ha blitt mottatt automatisk, uten å oppgi årsaken, til alle brukere som direkte eller indirekte har tjent på disse bedragerske handlingene. Wallbox vil også kunne foreta nødvendige rettslige skritt. Relatert til dette, erklærer Wallbox at selskapet har mekanismer og teknologi til å oppdage enhver bedragersk, uregelrett eller ondsinnet handling som har som formål å endre registeret og nettsidens drift.

Wallbox forbeholder seg retten til å endre disse Gerelle Vilkårene når som helst og uten forvarsel. Disse endringene vil publiseres på nettsiden, slik at brukeren kan få kjennskap til dem før nettsiden brukes. Brukeren burde følgelig lese disse Generelle Vilkårene hver gang nettsiden brukes. Etter at de Generelle Vilkårene som anvendes er endret, innebærer bruk av siden og/eller tjenestene at brukeren samtykker til disse.

Kundestøtte

Hvis du har spørsmål eller vil komme med forslag kan du kontakte vår Kundestøtte på telefon 93 018 16 68 mandag til fredag fra kl. 09:00 til 18:30 eller sende en e-post til følgende e-postadresse: service@wallbox.com.

Åndsrett

All informasjon  på nettsiden, grafisk design og brukte koder er beskyttet av opphavsrett eller andre beskyttelsesrettigheter fastsatt i spansk lov 1/1996 av 12. april, som godkjenner endelig tekst i opphavsrettsloven. Disse rettighetene eies utelukkende av Wallbox og deres lisensinnehavere, og enhver reproduksjon, distribusjon, transformasjon eller offentlig kommunikasjon  er ikke tillatt. Dette gjelder også enhver type overføring av hele eller deler av innholdet på denne siden og generelt alt som kan beskyttes i henhold til regler for åndsrett.

Oppdateringer

Wallbox forbeholder seg retten til å unilateralt endre vilkårene for bruk av denne siden. Enhver endring av disse vil kunngjøres i rett tid.  Endringer av bruksvilkårene vil tre i kraft f.o.m. det tidspunktet de publiseres på denne siden.

Brukere

Salg av produktene rettes utelukkende mot personer over 18 år og derfor er enhver salgsdeltakelse av brukere som ikke oppfyller dette kravet eller de kravene som fastsettes i de generelle vilkårene strengt forbudt.

Innhold

Wallbox gjør alt vi kan for å unngå feil i innholdet som vises på denne siden. Wallbox garanterer ikke og er ikke ansvarlig for konsekvensene av feil som kan forekomme på denne siden.

Alle typer informasjon, innhold og opplysninger på sidene til denne nettsiden eller sidens reklamekampanjer kontrolleres før de publiseres. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at den ikke inneholder noen skrivefeil, trykkfeil, feil i layout eller liknende problemer. Wallbox anbefaler derfor brukerne å være oppmerksomme på mulige oppdateringer eller endringer på nettsiden. Det anbefales likeledes å bekrefte opplysningene som er av grunnleggende interesse for brukerne gjennom personlig kommunikasjon, per telefon som  formidles på disse sidene og i massemedier samt at brukere aldri tar en beslutning utelukkende på grunnlag av nettsidens informasjon eller reklamekampanjer som publiseres på denne nettsiden eller tredjeparters sider.

Typografiske feil

All informasjon som er publisert av Wallbox i alle typer reklameformater, enten den er egen eller tilhører tredjeparter, spesielt gjelder dette bannere, elektronisk kommunikasjon via e-post eller alle andre med enhver typografisk feil, enten denne er ufrivillig eller ved endringer utført av tredjeparter, har ingen verdi, og det anbefales at brukerne bekrefter opplysningene gjennom personlige kanaler hos Wallbox, som e-post og telefon.

Utelukkende informativ karakter

All informasjon inkludert på denne nettsiden er av utelukkende informativ karakter.  For å kjøpe produkter som tilbys på nettsiden til Wallbox, må brukeren oppgi påkrevet informasjon og samtykke til tilhørende vilkår.

Lenker på siden

Wallbox er ikke på noen måte ansvarlig for innhold, kommersielle aktiviteter, inkludert produkter og tjenester som, direkte eller indirekte, kan vises gjennom elektroniske lenker (links) gjennom denne siden.

Formålet med lenker på siden til Wallbox er, med mindre det motsatte uttrykkelig oppgis, av utelukkende informativ karakter og innebærer ikke forslag, invitasjoner eller anbefalinger.  Disse lenkene representerer ikke noe forhold mellom Wallbox og privatpersoner eller selskaper som eier de sidene man får tilgang til gjennom disse lenkene.

Wallbox forbeholder seg retten til når som helst å unilateralt fjerne enhver lenke som vises på siden.

Navigasjon, adgang og sikkerhet

Adgang og navigasjon på denne nettsiden innebærer at brukeren godkjenner og har kjennskap til de juridiske betingelsene og bruksvilkårene som denne siden inneholder.  Wallbox gjør alt vi kan for at navigasjonen skal utføres på best mulig måte og unngå enhver type skade som ev. kan oppstå under navigasjonen. 

Denne siden er designet for å støtte våre nettlesere.

Wallbox er ikke ansvarlig for noen typer skader som kan påføres brukerne ved bruk av andre nettleser eller andre versjoner som denne siden er laget for.

Adgang til denne siden utføres uten sikker kobling og informasjonen sendes ikke kodet.

Varemerker

Alle merker, logoer og anagrammer som vises på denne siden eies av Wallboc Chargers S.L.

Det er strengt forbudt å bruke sidens elementer som er beskyttet i henhold til gjeldende lovgivning om opphavsrett uten tillatelse. Spesielt gjelder dette bruk av merker, handelsnavn, butikkskilt, navn, logoer, slogan eller andre særpreg som tilhører Wallbox uten skriftlig tillatelse fra Wallbox Chargers S.L.

Rettslige skritt

Wallbox forbeholder seg retten til å foreta nødvendige rettslige skritt mot brukere som bryter ånds- og opphavsrettighetene.

Domsmyndighet og anvendelig lovgivning

Vilkårene som regulerer denne siden og alle forhold som kan ha sitt utspring i den reguleres av spansk lovgivning. Enhver tvist som kan springe ut av adgang eller bruk av denne siden er utelukkende underlagt domstolsmyndigheten i Martorell (Barceloan), Spania, uavhengig av hvilken domstolmyndighet saken tilhører i henhold til gjeldende forbukerlovgivning.