Country flagSverige*

Användarvillkor

1. Introduktion

Dessa allmänna användarvillkor för webbplatsen reglerar villkoren för åtkomst till och användning av www.wallbox.com, som ägs av Wall Box Chargers S.L., med registrerad adress i Sant Andreu de la Barca och med skatteidentifikationsnummer/moms-nr. B66542903, hädanefter kallat "företaget", som webbplatsanvändaren måste läsa och acceptera för att kunna utnyttja de tjänster och den information som tillhandahålls via webbplatsen. Att få åtkomst till och/eller använda webbplatsen, alla eller delar av dess innehåll och/eller tjänster, innebär att användaren helt accepterar dessa allmänna användarvillkor.

2. Användarvillkor

Dessa allmänna användarvillkor reglerar tillgången till och användningen av webbplatsen, inklusive innehållet och de tjänster som är tillgängliga för användarna på och/eller via webbplatsen, antingen av webbplatsen, av användarna eller av tredje part . Tillgången till och användningen av vissa innehåll och/eller tjänster kan emellertid omfattas av särskilda villkor.

3. Modifieringar

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra de allmänna användarvillkoren för webbplatsen. I vilket fall rekommenderas att man regelbundet konsulterar dessa användarvillkor, eftersom de kan ändras.

4. Användarskyldigheter

Användaren måste respektera de villkor som anges i dessa allmänna användarvillkor för användningen av webbplatsen. Användaren medger uttryckligen att han/hon kommer att använda webbplatsen omsorgsfullt och kommer att acceptera eventuellt ansvar som kan uppstå genom underlåtelse att följa reglerna.

Likaledes får användarna inte använda webbplatsen för att överföra, lagra, publicera, marknadsföra eller dela data eller innehåll som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil eller programvara som är utformad för att hindra, förstöra eller skada funktionen av IT- eller telekommunikationsprogram eller -enheter.

5. Webbplatsens ansvar

Användarna är medvetna om och accepterar att webbplatsen inte tillhandahåller någon garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende de uppgifter, innehåll, information och tjänster som ingår i och erbjuds via webbplatsen.

Webbplatsen garanterar inte heller ansvaret för eventuella skador som orsakas av användningen av informationen, uppgifterna och tjänsterna på webbplatsen, utom i de fall där det uttryckligen är förbjudet enligt lag, och endast för den åtgärd och omfattning som lagen kräver.

Under alla omständigheter kan webbplatsen utesluta ansvar för eventuella skador som kan uppstå pga information och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter avskilda från företaget. Denna tredje part hålls fullt ansvarig, oavsett om de är leverantör eller samarbetspartner.

6. Immateriell äganderätt

Allt innehåll, varumärken, logotyper, mönster, dokument, program eller andra inslag som kan vara skyddade av immateriell eller industriell egendomslagstiftning som kan nås via webbplatsen tillhör endast företaget eller deras legitima ägare. Alla rättigheter gällande dessa är uttryckligen reserverade. Det är uttryckligen förbjudet att skapa hypertextlänkar till något inslag som ingår i sidorna på webbplatsen utan tillstånd från företaget, så länge de inte är till en sida på webbplatsen som inte kräver identifiering för att få tillgång till det eller om detta är begränsat.

Under alla omständigheter förbehåller sig webbplatsen alla rättigheter för det innehåll, information, data och tjänster som den innehar. Webbplatsen ger inte användaren några licenser eller tillstånd att använda dess innehåll, data eller tjänster, förutom de som uttryckligen anges i dessa allmänna användarvillkor för webbplatsen.

7. Tillämplig lagstiftning, behörig jurisdiktion och delgivningar

Dessa villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med spansk lag. För alla anspråk ska de behöriga domstolarna vara de i Barcelona. Alla delgivningar, krav, fordringar och annan kommunikation som användaren önskar skicka till företaget som äger webbplatsen måste göras skriftligen och de ska anses vara korrekt utfördas när de mottas på följande adress: Josep Ros i Ros 21ª, St Andreu de la Barca, 08740 Barcelona, ​​Spanien.