Country flagSverige*

Försäljningsvillkor

Parterna som är bundna av dessa villkor är Wallbox Chargers S.L, med skatteidentifikationsnummer/moms-nr. B66542903 och säte på Carrer Josep Ros i Ros 21A, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, ​​Spanien. Tel. (+34) 93 018 16 68, e-post: info@wallbox.com, vederbörligen inskrivet i bolagsregistret i Barcelona under nummer 35078711, hädanefter kallat Wallbox, och alla användare som fyller i försäljningsformuläret i sin helhet. Läs noggrant igenom följande regler som gäller för de tjänster som Wallbox erbjuder. Dessa villkor måste godkännas som ett villkor för att köpa produkter från Wallbox. Denna webbplats skapades av Wallbox Chargers, S.L. (nedan kallat WALLBOX), som en informativ webbplats för personligt bruk. Genom åtkomst tll denna webbplats godkänner du härmed följande villkor.

Åtkomst till och bläddring på den här webbplatsen innebär att användaren är medveten om och accepterar ansvarsfriskrivningarna och användarvillkoren som finns däri.

Wallbox Chargers S.L.2016 © Alla rättigheter förbehållna

Att köpa från Wallbox

Användare som är vederbörligen registrerade kan göra inköp på Wallbox-webbplatsen via etablerade metoderna och sätten.

De angivna priserna är slutliga, i euro (€) eller i lokal valuta om tillämpligt, och inkluderar skatter, förutom i de fall när det av juridiska skäl, särskilt relaterat till moms, det anges och en annan artikel tillämpas.

Registrering och godkännande av dessa villkor innebär att användaren ger sitt medgivande till produkten, dess egenskaper och pris.

Kunden kan köpa online via webbplatsen, www.wallbox.com eller anslutna domäner.

Varje order kräver att kunden accepterar det pris och den produktbeskrivningen som är tillgängliga vid inköpstillfället. Wallbox.com förbinder sig att skicka de produkter som beställs via dess hemsida enligt tillgängligheten i lager. Om produkterna inte finns tillgängliga, åtar sig Wallbox.com att informera kunden så snart som möjligt, ordern kommer att annulleras och motsvarande belopp kommer att återbetalas

Betalning

 

Betalningsmetoder är: kredit- eller debetkort, PayPal eller banköverföring. Det är inte tillåtet att använda tredje parts betalningsuppgifter eller -metoder. Transaktionssäkerhet: Wallbox vidtar alla åtgärder för att säkerställa konfidentialiteten och säkerheten för de uppgifter som skickas via webbplatsen http://www.wallbox.com. Som sådan använder webbplatsen det säkra betalningssystemet (Secure Socket Layer).

Produkttillgänglighet: Om en eller flera av de begärda produkterna inte är tillgängliga, åtar sig Wallbox att informera kunden så snart som möjligt. Därmed kommer kundens order att annullers och betalat belopp kommer att återbetalas.

Transaktionssäkerhet

Wallbox vidtar alla åtgärder för att säkerställa sekretessen och säkerheten för de uppgifter som överförs via webbplatsen http://www.wallbox.com.

Leverans

Geografisk omfattning: Wallbox levererar till Spanien, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark, Norge, Sverige, Italien, Portugal, Frankrike och Storbritannien. Om man inte befinner sig i något av dessa länder bör användaren kontakta oss så att vi kan överväga möjligheterna till leverans till det aktuella landet.

När betalningen har gjorts kommer kunden att ta emot produkten inom högst fem dagar.

Wallbox leveranser görs från måndag till fredag ​​på vardagar. Wallbox tar bara ansvar för de leveransmetoder som erbjuds på vår hemsida. Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundsupport.

Fraktkostnaden ingår i priset på våra produkter.

Det är kundens ansvar vid leveransstillfället för att se till att sändningen är i gott skick. Om kartongen har öppnats eller om förpackningens utseende ger upphov till några tvivel eller misstankar om att produktens perfekta skick har äventyrats, bör kunden därför inte acceptera leveransen och måste meddela Wallbox omedelbart via telefon eller e-post. Varje försändelse mottages mot kundens namnteckning.

Garanti: byten, returer och återbetalningar

Tidsperiod för retur av en vara

Konsumenterna har en juridisk ångerperiod på 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet av varan, att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera det, eftersom de har rätt att testa varan som de skulle ha gjort om det hade varit i en butik. Sättet att utöva denna ångerrätt nämns i avsnittet "Villkor för ändringar, returer och återbetalning". Transporten av varorna för retur och utbyte sker på kundens bekostnad. Villkoren är som följer:

Villkor för byten, returer och återbetalningar

Användaren ansvarar för fraktkostnaderna för ånger, byten och returer.

Byten och returer måste ske genom att kontakta vår kundsupport via e-postadressen: sales@wallbox.com.

Byten och returer måste ske med hjälp av de transportmedel som erbjuds av Wallbox så att paketet levereras korrekt till våra lager i Spanien. Om kunden returnerar paketet med ett annat transportföretag, ska Wallbox inte hållas ansvarig för förluster, stöld eller skador på förpackningen och åtar sig inte att återbetala eller returnera produkten.

Produkten måste vara i perfekt skick, helt ny, oanvänd och i originalförpackningen. Wallbox förbehåller sig rätten att avvisa ändringar eller returer som inte mottas i perfekt skick, enligt ovanstående.

Om produkten är lämplig för retur, enligt ovan angivna villkor, ska inköpsbeloppet återbetalas till kunden på samma sätt som betalningen gjordes inom högst 10 arbetsdagar.

Om produkten är lämplig för utbyte ska Wallbox göra det, byta ut produkten mot den nya produkt som valts.

Om den nya produkten är dyrare ska kunden betala skillnaden i pris genom en av de betalningsmetoder som accepteras av Wallbox.

Om den valda produkten är billigare ska Wallbox återbetala skillnaden via den betalningsmetod som används för inköpet.

Om Wallbox mottar en retur med innehåll som inte överensstämmer med returneringsförfrågan eller produkterna inte respekterar de ovannämnda villkoren för returer, förbehåller Wallbox sig rätten att utföra nödvändiga åtgärder för att återställa beloppet.

Om produkten är defekt måste säljaren, i förekommande fall, reparera eller byta ut den. Denna procedur ska vara kostnadsfri för konsumenten och användaren. Om en ersättning krävs kan utbytesenheten vara en som har reparerats och därmed garanterats av Wallbox. Ersättningen innebär inte att garantin förlängs längre än den period som fastställdes vid inköpsdatumet (2 år räknat från det ögonblicket). Konsumenten och användaren måste informera säljaren om bristen på överensstämmelse inom en period på två månader räknat från det ögonblick han blev medveten om den.

Inom det rättsliga ramverket som finns tillgängligt för konsumenten för reparation eller utbyte av produkten har vi en enkel process som gör att man kan göra reparationen eller bytet snabbt. För sådant ändamål måste man kontakta Wallbox via e-postadressen: service@wallbox.com. Dessutom ber vi dig att ange orsaken till incidensen i mailet.

Wallbox accepterar inte returen om produkten visar tecken motsvarar problem som inte är kopplade till tillverkningsfel. Följande anses inte vara tillverkningsfel (exempel):

Skada orsakad av olämplig eller överdriven användning

De som orsakas av att produkten utsätts för olämpliga miljöförhållanden för användningen.

Ansvar

Wallbox begränsar sitt ansvar i följande fall:

Det kan hända att den valda produkten inte är exakt så den ser ut på webbplatsen, på grund av brist på upplösning, problem med den använda webbläsaren eller andra problem av detta slag.

Wallbox vidtar alla åtgärder för att tillhandahålla en sanningsenlig representation av produkten. Det tar dock inget ansvar för mindre avvikelser eller felaktigheter som kan förekomma.

Wallbox ska verka med största omsorg när produkten levereras till det ansvariga företaget för frakt. Det tar dock inget ansvar för skador som orsakas av transportens dåliga funktion, särskilt för fall som strejker, trafikstockningar och allmänt andra orsaker som uppstår i sektorn och orsakar förseningar, förluster eller skador på den valda produkten.

Tekniska fel som på grund av oavsiktliga orsaker eller andra typer kan hindra tjänsten att fungera via Internet. Att webbplatsen inte är tillgänglig på grund av underhåll eller av andra skäl, vilket förhindrar att tjänsten är tillgänglig. Wallbox gör alla åtgärder tillgängliga för användaren så att han/hon kan välja, betala för och ordna leverans för den valda produkten. Företaget tar dock inget ansvar för någon orsak för vilken det inte är ansvarigt, oförutsebara omständigher eller force majeure.

Wallbox tar inget ansvar för felaktig användning och/eller slitage på de artiklar som har använts av kunden. På samma sätt tar Wallbox inte ansvaret för retur av en produkt från våra konkurrenter och/eller som inte sålts via vår hemsida. Kunden ansvarar för att returnera rätt föremål. I annat fall kommer Wallbox inte att återbetala de felaktigt returnerade objekten.

Alla rättigheter reserverade

Wallbox förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningar från specifika användare utan att ange skäl för detta.

Dessutom förbehåller sig Wallbox rätten att annullera eller avvisa order från en kund med vilken det finns en konflikt gällande betaling för en tidigare order eller som verkar uppvisa någon form av risk.

Wallbox förbehåller sig rätten att ändra priserna på sina produkter. Inköpspriset som gäller är det aktuella vid den tidpunkt när  operationen slutförs.

Wallbox förbehåller sig rätten att verifiera den personliga information som lämnas av kunden och att vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att den som är registrerad är innehavare av de dokument eller kort som används för betalning. Denna kontroll kan ske i form av en ansökan om identitetsbevis och/eller adress och/eller bankdokument. Om kunden inte svarar på en sådan förfrågan inom de närmaste dagarna efter det att den har gjorts, kommer den aktuella beställningen automatiskt att annulleras, utan möjlighet att senare begära ersättning.

Wallbox förbehåller sig rätten att avregistrera de myWallbox-användare som felaktigt använder eller missbrukar systemet, utför bedrägliga handlingar eller skadar andra användare. Om Wallbox eller någon annan enhet som är professionellt förknippad med Wallbox upptäcker några anomalier eller misstänker att användaren hindrar systemets normala funktioner genom att bedrägligt ändra sina register genom något tekniskt förfarande eller dataförfarande, eller genomför bedrägliga handlingar som bryter mot transparensen, förbehåller sig Wallbox rätten att avregistrera användaren och dra tillbaka de fördelar som kan ha erhållits automatiskt utan några förklaringar. Detta gäller alla användare som direkt eller indirekt har dragit fördel av bedrägliga handlingar. Företaget kan också registrera de civila eller brottmål som kan vara tillämpliga. I detta hänseende meddelar Wallbox härmed att den har inrättat nödvändiga mekanismer och teknisk support för att upptäcka eventuella bedrägliga, ovanliga eller skadliga handlingar som syftar till att ändra registreringen och fortsätta på denna webbplats.

Wallbox förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan ytterligare meddelande. Dessa ändringar ska publiceras på webbplatsen så att användaren är medveten om dem innan man använder webbplatsen. Därför måste användaren noga läsa dessa allmänna villkor varje gång han/hon använder webbplatsen. När ändringarna i de allmänna villkoren är tillämpliga, ska användningen av webbplatsen och/eller tjänsterna innebära att användaren accepterar dem.

Om du har några frågor eller förslag kan du kontakta vår kundsupport via telefon från måndag till fredag från 09.00 till 18.00, genom att ringa +34 93 018 16 68 eller genom att skicka ett mail till följande adress: service@wallbox.com.

Immateriell äganderätt

All information som webbplatsen innehåller, samt dess grafiska design och den använda kodningen, är skyddade av upphovsrätt eller andra skyddsrättigheter i det kungliga lagdekretet daterat 1 april 1996, enligt vilket den reviderade texten i lagen om immateriell äganderätt godkändes. Dessa rättigheter tillhör uteslutande Wallbox eller till dess licensgivare. Följande handlingar är därför uttryckligen uteslutna: reproduktion, distribution, omvandling eller offentligt tillkännagivande, liksom alla typer av överlåtelse,  av hela eller delar av innehållet på webbplatsen, och i allmänhet alla punkter som är skyddbara enligt immateriella rättigheter enligt gällande lagstiftning

Uppdateringar

Wallbox förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren för denna webbplats. Eventuella ändringar i detta ska rapporteras vederbörligen. Ändringarna i användarvillkoren träder i kraft när de publiceras på denna webbplats

Användare

Försäljningen är endast avsedd för personer över 18 år. Därför är deltagande i sådan försäljning helt förbjudet för användare som inte uppfyller detta krav eller de krav som fastställs i motsvarande allmänna villkor.

Innehåll

Wallbox vidtar alla åtgärder för att undvika fel i det innehållet som visas på denna webbplats. Wallbox garanterar inte och tar inte heller ansvar för eventuella konsekvenser som kan uppstå pga av fel i innehållet som visas på denna webbplats.

Informationen, innehållet och uppgifterna, oavsett typ, på denna webbplats eller dess kampanjer är granskade före offentliggörandet. Det är dock inte möjligt att garantera att de är helt fria från fel, typografiska fel, felaktiga formuleringar eller liknande problem. Wallbox rekommenderar därför att användarna är uppmärksamma på eventuella uppdateringar eller korrigeringar som kan inkluderas på webbplatsen, att de bekräftar alla uppgifter som är av väsentlig intresse för dem via de personliga och telefonkommunikationskanaler som finns på denna webbplats och kommunikationsmedia, och att de under inga omständigheter bör fatta beslut uteslutande eller särskilt baserat på på informationen på webbplatsen eller kampanjerna som publiceras på denna webbplats eller hos tredje part.

Typografiska fel

All information som Wallbox publicerar i alla annonseringsformat, som tillhör Wallbox eller tredje part, särskilt vad gäller banners, e-kommunikation via e-post eller andra som innehåller något typfel, antingen av misstag eller på grund av manipulering av tredje part, har ingen värde. Om de är osäkra rekommenderas användarna att bekräfta informationen via Wallboxs personliga kanaler, till exempel e-post eller telefon.

Endast i informationssyfte

All information som finns på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. För att kunna köpa de produkter som erbjuds på Wallbox-webbplatsen måste användaren tillhandahålla all information som begärs under processen och acceptera de relevanta villkoren.

Länkar på webbplatsen

Wallbox ansvarar inte för det innehåll, kommersiella aktiviteter, produkter och tjänster som kan visas, direkt eller indirekt, via länkar på denna webbplats.

Förekomsten av länkar på Wallbox hemsida, om inte annat uttryckligen anges, är endast för informativa ändamål och kan under inga omständigheter tolkas som ett förslag, inbjudan eller rekommendation gällande sådana länkar. Dessa länkar kan inte tolkas som ett förhållande mellan Wallbox och de privatpersoner eller företag som äger webbplatserna som kan nås via sådana länkar.

Wallbox förbehåller sig rätten att ensidigt ta bort länkar som visas på sin webbplats när som helst.

Navigering, åtkomst och säkerhet

Åtkomst till och bläddring på denna webbplats innebär att användaren är medveten om och accepterar ansvarsfriskrivningarna och användarvillkoren som ingår däri. Wallbox vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa att bläddring sker under de bästa förutsättningarna och för att undvika att någon typ av skada orsakas av bläddringen.

Denna sida har utformats för att stödja våra webbläsare.

Wallbox tar inget ansvar för någon form av skada som användarna kan ådra sig på grund av användning av andra webbläsare eller andra versioner av webbläsarna än de för vilka webbplatsen har utformats.

Åtkomst till sidan sker genom en osäker miljö och information kan därför överföras utan kryptering.

Registrerade varumärken

Alla varumärken, logotyper och anagram som visas på denna webbplats tillhör Wallbox Chargers, S.L.

Det är uttryckligen förbjudet att använda något inslag i webbplatsen som omfattas av skydd i enlighet med gällande lagstiftning om immateriella rättigheter utan föregående samtycke. Specifikt får varumärken, handelsnamn, kommersiell skyltning, namn, logotyper, slogans eller andra typer av kännetecken tillhörande Wallbox inte användas utan skriftligt tillstånd från Wallbox Chargers S.L.

Rättsliga åtgärder

Wallbox förbehåller sig rätten att vidta relevanta rättsliga åtgärder mot användare som bryter mot eller överträder immateriella och industriella rättigheter.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Villkoren för denna webbplats och alla de relationer som kan uppstå därigenom är skyddade av den spanska lagen. Eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av tillgång till eller användning av denna webbplats ska underkastas den exklusiva jurisdiktionen i Martorell (Barcelona), Spanien, oavsett vilken annan jurisdiktion som kan vara tillämplig enligt gällande konsumentlagar.