Country flagSverige*
mywallbox screenshot

mywallbox screenshot

Din Wallbox är alltid ansluten

  • Internetåtkomst via WiFi eller Ethernet.
  • Åtkomst till “MyWallbox”, en personlig zon designad åt dig där du kan kontrollera din energiförbrukning, anpassa dina laddningsinställningar och få åtkomst till ett antal tjänster.
  • Med Smart Charging System kan din Wallbox automatiskt ladda ditt elfordon vid den tidpunkt då energikostnaderna är som lägst.
  • Wallbox fungerar med ett kommunikationssystem som uppfyller de högsta säkerhets- och krypteringsstandarder.

App

Android    iOS