Country flagSverige*

Sekretesspolicy

Företagsnamn: Wallbox Chargers S.L.

Handelsnamn: Wallbox

Registrerad adress: Josep Ros i Ros 21A

Skatte-idnummer: B66542903

Telefonnummer: +34932779381

e-post: sales@wallbox.com

inskrivet i Barcelonas företagsregister den 15/06/2015

Domännamn: Wallbox.com

Administrativt tillstånd: Kataloniens skattemyndighet den 22/05/2015

Enligt bestämmelserna i den spanska personuppgiftslagen 15/1999 (LOPD) och de bestämmelser som utvecklar den, informerar ägaren av webbplatsen i enlighet med artiklarna 5 och 6 i LOPD härmed alla användare som tillhandahåller eller kommer att lämna sina personuppgifter om att sådana uppgifter kommer att lagras i en datoriserad fil, som är vederbörligen registrerad hos den spanska dataskyddsmyndigheten med inskriptionskoden 2160671823.

När de tillhandahåller sina uppgifter för att begära information eller att köpa några produkter som erbjuds av Wallbox Chargers S.L (nedan kallad Wallbox), accepterar användarna uttryckligen, fritt och otvetydigt att deras data kommer att hanteras av leverantören för följande ändamål:

Skicka kommersiell reklamkommunikation via e-post, fax, SMS, MMS, sociala nätverk eller annat fysiskt eller elektroniskt medel tillgängligt för kommersiell kommunikation, för närvarande eller i framtiden. Sådan kommersiell kommunikation kommer att vara relaterad till produkter eller tjänster som erbjuds av leverantören, samt från deras samarbetspartners eller partners som den har kommit överens om för kommersiell marknadsföring bland sina kunder. I så fall kommer de tredje parterna aldrig ha tillgång till personuppgifterna. I vilket fall som helst kommer den kommersiella kommunikationen att göras av leverantören och de kommer att vara produkter och tjänster som är relaterade till leverantörens sektor.

Utföra statistiska studier.

Provisioner, beställningar eller andra typer av förfrågningar som görs av användaren genom de kontaktformulär som är tillgängliga för användaren på företagets webbplats.

Utskick av webbplatsens nyhetsbrev.

Leverantören informerar och garanterar uttryckligen användarna att deras personuppgifter inte kommer att tilldelas tredje parts företag under några omständigheter, och om det skulle ske någon typ av överlåtelse av personuppgifterna, skulle den alltid begära uttryckligt, informerat och entydigt samtycke från ägarna.

Alla uppgifter som begärs in via webbplatsen är obligatoriska eftersom det är nödvändigt för att tillhandahålla den bästa servicen till användaren. Om inte alla uppgifter lämnas kommer leverantören inte att garantera att informationen och tjänsterna som erbjuds är helt anpassade till användarens behov.

Under alla omständigheter garanterar leverantören användaren att han/hon kan utöva rätten att få tillgång till, rätta till, radera, bli informerad om och motsätta sig hans/hennes uppgifter, enligt de villkor som anges i gällande lagstiftning. Därför kan han/hon i enlighet med bestämmelserna i spanska personuppgiftslagen 15/1990 (LOPD) utöva sina rättigheter genom att skicka en uttrycklig begäran med en kopia av sitt nationella identitetskort, på följande sätt:

E-post:    service@wallbox.com

Post: Carrer Josep Ros i Ros 21A, 08740 Sant Andreu de La Barca, Barcelona, Spanien

Likaledes kan användaren avbryta prenumerationen från någon av de prenumerationstjänster som tillhandahålls genom att klicka på avsnittet "avbryt prenumeration" längst ner i alla e-postmeddelanden som skickas av leverantören.

På liknande sätt har leverantören antagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten hos de personuppgifter som hanteras, samt för att förhindra att de försvinner, manipuleras eller tillgås av obehöriga tredje parter.

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH AKTIVITETSLOGG

Leverantören kan, på eget initiativ eller via en tredje part anlitad för mättjänster, använda cookies när användaren bläddrar på webbplatsen. Cookies är filer som skickas till webbläsaren med hjälp av en webbserver i syfte att registrera användarnas webbläsningsaktiviteter.

De cookies som används av webbplatsen är förknippade med en anonym användare och deras dator och tillhandahåller inte i sig själva användarens personuppgifter

Användning av cookies gör det möjligt för servern som inyser webbplatsen att känna igen användarens webbläsare för att underlätta surfning. Detta möjliggör till exempel att användare som tidigare har registrerat sig får tillgång till områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar som är reserverade exklusivt för dem, utan behov att registrera varje gång de besöker sidan. Cookies används också för att mäta webbtrafik, kontrollera framsteg och antal träffar.

Användaren kan ändra inställningarna i sin webbläsare för att få meddelanden när cookies tas emot och för att förhindra att de installeras på enheten. Vänligen se instruktionerna och manualerna i din webbläsare för mer information.

Det är inte nödvändigt att tillåta installation av cookies som skickas av webbplatsen eller en tredje part som agerar i dess namn för att kunna använda webbplatsen. Det är dock nödvändigt för användaren att logga in som sådan för varje tjänst som kräver registrering eller inloggning för att kunna tillhandahållas.

De cookies som används på denna webbplats är i alla händelser tillfälliga, med det enda syftet att göra efterföljande överföring mer effektiv. Under inga omständigheter ska cookies användas för att samla in personuppgifter.

IP-ADDRESSER

Webbplatsservrar kan automatiskt identifiera IP-adressen och namnet på domänen användaren har åtkomst genom. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den ansluter sig till Internet. All denna information registreras i en vederbörligen inskriven fil som innehåller serverns aktivitet, som möjliggör efterföljande behandling av data för att få rent statistiska mätningar så att man kan ta reda på antal sidoutskrifter, antal träffar på webbplatsens tjänster, ordningen på träffar, åtkomstpunkt etc.

SÄKERHET

Den här webbplatsen använder informationssäkerhetstekniker som allmänt accepteras av branschen, t.ex. brandväggar, åtkomstkontrollprocedurer och krypteringsmekanismer, alla i syfte att förhindra obehörig åtkomst till data. För detta ändamål accepterar användaren/kunden att leverantören kommer att erhålla sådan information för att utföra relevanta åtkomstkontroller.

Alla kontraktsförfaranden eller de som involverar att tillhandahålla personuppgifter på hög nivå, (bankuppgifter, kreditkort etc.) skickas alltid via ett säkert kommunikationsprotokoll (https: //, ...) så att ingen tredje part kommer att kunna få tillgång till den information som skickas elektroniskt.